Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ European Training Διοικητικών (Δεκ. 2022)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 05-12-2022 εως τις 10-01-2023

Είσοδος