Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ European Teaching/Training (1st- 2023)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 27-01-2023 εως τις 20-02-2023

Είσοδος