Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Erasmus+ φοιτητών/τριών για ΣΠΟΥΔΕΣ (Χειμερινό 2023-24)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 08-02-2023 εως και τις 08-03-2023

Είσοδος