Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Erasmus+ φοιτητών/τριών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ (Νοέμβρης 2022)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 31-10-2022 εως και τις 08-12-2022

Είσοδος