Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Erasmus+ φοιτητών/τριών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σχέδιο 2021)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 08-07-2021 εως τις 09-09-2021

Είσοδος